Có em rau sạch. Mấy bác muốn chăn ib tui gửi zalo xho nhe